پرش لینک ها

Tag: سنگ مصنوعی

سنگ مصنوعی

سنگ مصنوعی

سنگ مصنوعی چیست؟ سنگ مصنوعی نوعی تكنولوژي مدرن در صنعت ساختمان که از سال 1960 در ايتاليا پديد آمد و در همان دهه اولين كارخانه توليد سنگ مصنوعي در اين كشور شروع به فعاليت كرد. ايده پديد آمدن سنگ مصنوعي از آنجا شكل گرفت كه