پرش لینک ها

Tag: سلول خورشیدی

صفحات خورشیدی و کاربرد آن ها در ساختمان

صفحات خورشیدی و کاربرد آن ها در ساختمان

پنل خورشیدی صفحات خورشیدی شامل سلول های خورشیدی کنار هم قرار گرفته می باشند. این پنل ها در واقع ورق های نیمه هادی هستند که وظیفه ی تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی و گرمایی را دارند. تکنولوژی پنل های خورشیدی برای بهینه سازی مصرف