پرش لینک ها

Tag: سقف PVC

سقف کاذب

سقف کاذب

سقف کاذب سقف کاذب در واقع نوعی پوشش سقف ولی غیرباربری می باشد که بعد از سقف سازه ای اجرا می گردد. نقش این نوع سقف به عنوان یک عنصر معماری به منظور پوشاندن تاسیسات زیر سقف اصلی سازه، آکوستیک نمودن فضا، ایجاد حجم های