پرش لینک ها

Tag: سقف وافل

سقف وافل

سقف وافل

سقف وافل چیست: این نوع سقف سازه‌ای نوین است که از آن برای ساخت سقف سازه‌های مرتفع استفاده می‌کنند. که ساخته می‌شود و برای فضاهای با ارتفاع بیش از ۱۲ متر مورد استفاده قرار می‌گیرد. سقف وافل ظاهری شبکه مانند دارد و به همین دلیل