پرش لینک ها

Tag: سقف روفیکس

سقف روفیکس

سقف روفیکس

سقف روفیکس در اصل سقف کامپوزیت است که برای تولید آن از صفحه های فلزی مشبک تحت عنوان روفیکس استفاده می شود. این صفحه در واقع بجای تخته یا ورق قالب استفاده می شود. این نوع سقف از انواع مدرن سقف به شمار می رود