پرش لینک ها

Tag: ساندویچ پنل

ساندویچ پنل

ساندویچ پنل

ساندویچ پنل ساندویچ پنل در واقع یک سازه سبک است که دارای دونوع سقفی و دیواری است.ساندویچ پانل نوعی پنل با کاربرد عایق سازی است. هر جا نیاز به استقامت بالا و وزن کم یک سازه، نام ساندویچ پانل به میان می آید. این پنل های کامپوزیت آلومینیوم،