پرش لینک ها

Tag: سازه های بتنی

بتن در صنعت ساختمان

بتن در صنعت ساختمان

بتن چیست : بتن یکی از مواد اولیه ساختمان­ سازی است که در زمره پر استفاده ­ترین مصالح ساختمانی قرار گرفته است. در سراسر جهان از بتن در صنعت ساختمان سازی استفاده می­شود و تنها مصالح ساختمان سازی است که درجه محافظتی خوبی در مقابل