پرش لینک ها

Tag: زودگیر کننده

زود گیر کننده

زود گیر کننده

زود گیر کننده بتن چیست؟ زود گیر کننده ها به عنوان ماده افزودنی فوق روان کننده ، ‌افزودنی مایع بر پایه پلی نفتالین سولفونات است که در فرمولاسیون آن از تسریع کننده های شیمیایی استفاده شده است فوق روان کننده زودگیر بتن علاوه بر ایجاد