پرش لینک ها

Tag: روان کننده بتن

روان کننده بتن

روان کننده بتن

روان کننده بتن چیست؟ روان کننده بتن نوعی ماده افزودنی شیمیایی است که به کاهش استفاده از آب در ساخت بتن کمک می‌کند و با افزایش نسبت سیمان به آب در بتن، کیفیت نهایی بتن را افزایش می‌دهد. اگردر یک قسمت ساختمان استفاده شود، بتن