پرش لینک ها

Tag: رعایت ایمنی

رعایت ایمنی در ساخت و ساز

رعایت ایمنی در ساخت و ساز

ایمنی در ساخت یکی از مهم ترین عوامل در ساخت و ساز می باشد. با رشد روزافزون جمعيت تحولات عظیمی در صنعت ساختمان سازی بوجود آمده است .در برخی از پروژه های ساختمانی كارگران و كارمندان مشغول بکار در ساختمان ها منجر به جراحت میگردد.