پرش لینک ها

Tag: رادیاتور آلومینومی

رادیاتور

رادیاتور

رادیاتور   رادیاتور ها یکی از مهمترین و قدیمی ترین سیستم های گرمایشی در فضای داخلی منازل،می باشند. در واقع در این سیستم باید بدانید که دست های پشت پرده ای هم وجود دارند که در نهایت خروجی گرما را از طریق شوفاژ به بیرون منتقل