پرش لینک ها

Tag: رابیتس بهتر است یا کناف

کناف بهتر است یا رابیتس ؟

کناف بهتر است یا رابیتس ؟

کناف بهتر است یا رابیتس ؟ کناف : کناف به صفحات گچی یا گچ برگ ها می گویند که توسط شرکت کناف تولید می گردد. این محصولات نسبتا جدید بوده و جایگزین سیستم سنتی رابیتس سقف در بازسازی ساختمان شده است. سیستم کناف و رابیتس مزایا و