پرش لینک ها

Tag: دیوارچینی

دیوار چینی و نکات اجرایی آن

دیوار چینی و نکات اجرایی آن

دیوار چینی : دیوار چینی از مباحث مهم در صنعت ساختمان می باشد که ایجاد ظاهری ساده در ساختمان نقش اساسی دارد. باتوجه به زلزله‌های پیش‌آمده در داخل و یا خارج کشور نشان می دهد که بیشتر خسارات، ناشی از تخریب عوامل غیرسازه‌ای مثل دیوارهای