پرش لینک ها

Tag: درب ضد سرقت خارجی

درب ضد سرقت

درب ضد سرقت

درب ضد سرقت درب ضد سرقت به دلیل ساختاری ظاهری درب های معمولی مستحکم تر میباشد. درب ضد سرقت از نظر ساختار کلی، قفل، لولا و جنس با درب های معمولی متفاوت است. قفل های این نوع درب ها بسیار تقویت شده اند و در