پرش لینک ها

Tag: درب ضد حریق

درب ضد حریق

درب ضد حریق

درب ضد حریق : درب ضد حریق استاندارد و ایمن دربی است که با انجام “ آزمایش درب ضد حریق استاندارد “حائز شرایط مقاومت و محافظت در برابر حریق متناسب با محل استقرار خود باشد و همانگونه که احتمالا در جریان هستید مجموعه‌اي میباشد از