پرش لینک ها

Tag: تولید محتوا در بازاریابی

17 توصیه در بازاریابی صنعت ساختمان

17 توصیه در بازاریابی صنعت ساختمان

امروزه بازاریابی یکی از شیوه های بسیار مطرح به منظور افزایش فروش شرکت ها میباشد . برخی از شرکتها حتی بیش از 70% از هزینه های خود را صرف بازاریابی و تبلیغات محصولات و خدمات خود می کنند، محصولی که به خوب میان افراد جامعه