پرش لینک ها

Tag: توصیه در بازاریابی

17 توصیه در بازاریابی صنعت ساختمان

17 توصیه در بازاریابی صنعت ساختمان

امروزه بازاریابی یکی از شیوه های بسیار مطرح به منظور افزایش فروش شرکت ها میباشد . برخی از شرکتها حتی بیش از 70% از هزینه های خود را صرف بازاریابی و تبلیغات محصولات و خدمات خود می کنند، محصولی که به خوب میان افراد جامعه