پرش لینک ها

Tag: توری پنجره ثابت

توری پنجره دوجداره

توری پنجره دوجداره

توری پنجره توری پنجره به منظور عدم ورود حشرات قابل نصب در درب و پنجره های دارای قابلیتهای منحصر به فردی نسبت به انواع مشابه می باشد. این نوع توریها در دو نوع پلیسه ای و ثابت عرضه می گردند. توریهای ثابت قابلیت بازشدن نداشته