پرش لینک ها

Tag: تست جوش

تست جوش در صنعت ساختمان

تست جوش در صنعت ساختمان

تست جوش چیست ؟ تست جوش کاری در صنعت ساختمان یکی از رشته های پرطرفدار و نسبتا جدید صنعت (نسبت به بقیه رشته ها) بازرسی جوش است. این صنعت در ساختمان سازی با سرعت بسیار زیادی در در حال گسترش می باشد. بازرسی جوش به