پرش لینک ها

Tag: ترمیم کننده بتن

ترمیم کننده بتن

ترمیم کننده بتن

ترمیم کننده بتن: ترمیم کننده بتن از سیمان ، سنگدانه ، فیلر ، الیاف پلی پروپیلن ، رزین ها و ... فرموله و تولید شده است و پس از ترکیب با آب ملاتی توانمند می سازد که به راحتی روی سطوح قابل اجرا می باشد