پرش لینک ها

Tag: بیمه ساخت وساز

بیمه نامه ساختمانی و انواع آن

بیمه نامه ساختمانی و انواع آن

بیمه نامه ساخت و ساز : بیمه ساختمان سازی قبل آغاز پروژه تخریب و گودبرداری می شود با در نظر گرفتن ابعاد پروژه و میزان گودبرداری ، همسایه های همجوار پروژه و ماشین آلات مورد نیاز در اجرای پروژه می توان در تصمیم گیری نوع