پرش لینک ها

Tag: بلوک زن اتوماتیک

دستگاه بلوک زن چیست؟

دستگاه بلوک زن چیست؟

دستگاه بلوک زنی دستگاه بلوک زن ماشینی است که در تولید بلوک سیمانی به کار برده می شود. بلوک سیمانی شامل بلوک سقفی و دیواری می شود که از آن برای جدول کنار خیابان هم استفاده می کنند. دستگاه بلوک زنی سه قسمت قالب، بدنه