پرش لینک ها

Tag: برچیدن ملزومات ساختمانی

تخریب و گودبرداری ساختمانی

تخریب و گودبرداری ساختمانی

تخریب و گودبرداری همانطور که در مرحله ی قبل مطرح شد در ابتدا برای تخریب و گودبرداری ، ابتدا باید مجوز های لازم اعم از اخذ جواز یا پروانه ساخت و ساز از طرف شهرداری دریافت شده باشد. اولین در ساختمان سازی بعد از تهیه