پرش لینک ها

Tag: برج چهل باغ فرشته

پروه چهل باغ در منطقه فرشته تهران

پروه چهل باغ در منطقه فرشته تهران

برج چهل باغ برج چهل باغ فرشته یکی از مدرن ترین پروژه در یکی از بهترین و سبزترین خیابان‌های تهران، در حال ساخت می باشد  . ارائه الگوی مدرن از سبک زندگی، همان چیزی ست که چهل باغ را در میان بازار پر رقابت این