پرش لینک ها

Tag: برج هزاره سوم

پروژه میلینیوم در شمال تهران

پروژه میلینیوم در شمال تهران

پروژه میلینیوم : پروژه میلینیوم یا برج هزاره سوم یکی از عظیم ترین سازه های اسکلت فلزی در خاورمیانه  میباشد. اپروژه میلینیوم در زمینی به مساحت 15200 مترمربع و در 34 طبقه  بنا شده است. اسکلت فلزی پیچ و مهره ای با سیستم لوله ای