پرش لینک ها

Tag: برج شانگهای

آسمان خراش های مرتفع در جهان

آسمان خراش های مرتفع در جهان

بلندترین برج های جهان : بلندترین برج های جهان هزینه زیادی صرف ساختن آنان می گردد. دو هدف عمده در طراحی و اجرای آسمان خراش ها تاثیر دارند که شامل : جذب توریست و قدرت‌نمایی و برتری کشورهای دنیا نسبت به یکدیگر میباشد. در ایالات