پرش لینک ها

Tag: بازاریابی خارجی

اهمیت بازاریابی و فروش در صنعت ساختمان

اهمیت بازاریابی و فروش در صنعت ساختمان

اهمیت بازاریابی و فروش در صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن در سالیان اخیر دچار رکود شدید شده است. در واقع می توان بیان نمود که رکود در نتیجه کم شدن تقاضا به نسبت عرضه می باشد.هنگامی که میزان تقاضا برای خرید و اجاره