پرش لینک ها

Tag: اپوکسی

کفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی : اپوکسی متشگل از چند لایه رنگ اپوکسی می باشد که کف زمین را پوشش می دهد، این لایه ها در مجموع ضخامتی بین ۰٫۵ تا ۳ میلی متر دارند.  رنگ اپوکسی نیز از واکنش میان هادرنر (سخت کننده) و رزین اپوکساید به