پرش لینک ها

Tag: انواع یوبوت

یوبوت و مزایای اجرای آن

یوبوت و مزایای اجرای آن

یوبوت سازه ای پیش ساخته و قابل بازیافت از جنس پلی پروپیلن که به عنوان دال مجوف و سقف سازه در ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد.دلیل عمده استفاده از سازه یوبوت، وجود ستون های قارچی شکل با اشغال فضای حداقل میباشد. سقف یوبوت یک نوع سیستم سازه ای از نوع