پرش لینک ها

Tag: انواع کفپوش

کفپوش و انواع آن

کفپوش و انواع آن

کفپوش و انواع آن : کفپوش به پوششی گفته می شود که از آن برای کف ساختمان استفاده می شود، کفپوش می گویند. کفپوش ها را می توان پوشش های نسبتا با دوام و دائمی دانست که امکان تعویض آن ها نیز وجود دارد. کفپوش