پرش لینک ها

Tag: انواع پارتیشن

پارتیشن خانگی

پارتیشن خانگی

پارتیشن خانگی : پارتیشن خانگی به معنی جدا کردن فضا و حریم خصوصی و عدم دید به فضا کاربرد دارد. در زندگی مدرن کنونی، استفاده از پارتیشن در خانه و فضای اداری رواج پیدا کرده است.. البته با توجه به فضای متفاوت خانه از فضای