پرش لینک ها

Tag: انواع ستون

انواع ستون ساختمان براساس تحمل بار

انواع ستون ساختمان براساس تحمل بار

انواع ستون در ساختمان : انواع ستون در اسکلت بندی ساختمان دارای انواع مختلفی از نظر عملکرد دارند. ستون یک عضو ساختاری عمودی است که بارهای متمرکز زیادی حمل می‌کند. این بارها از یک سقف، صفحات کف، دال سقفی یا از یک تیر توسط ستون