پرش لینک ها

Tag: انواع دیوار کاذب

دیوار کاذب

دیوار کاذب

دیوار کاذب : دیوار کاذب از جدا کننده های فضای داخلی و از المان های پرکاربرد در صنعت ساختمان محسوب میشود . این دیوارها را می توان بعد از اتمام کار ساخت و سازنیز اعمال کرد و در مکان مورد نظر اجرا نمود. دیوار کاذب