پرش لینک ها

Tag: اندود کاری

نازک کاری در صنعت ساختمان

نازک کاری در صنعت ساختمان

نازک کاری در صنعت ساختمان : نازک کاری به عنوان پوشش نهایی که بر روی ساختار زیرین ساختمان قرار می‌گیرد احداث ساختمان کلاً شامل دو قسمت سفت کاری و نازک کاری است. عملیات نازک کاری مربوط به تزئینات ساختمان می باشد. ‌نازک کاری شامل تمامی عملیات