پرش لینک ها

Tag: اسکلت چوبی

ساختمان های درحال اسکلت بندی تهران

ساختمان های درحال اسکلت بندی تهران

ساختمان های درحال اسکلت بندی تهران از یکی از این سه نوع اسکلت استفاده می کنند: اسکلت چوبی، اسکلت بتنی و اسکلت فلزی. اسکلت بندی در واقع اساس ساختمان می باشد و از ستون ها و تیرها ساخته می شود که موجب سرپا ماندن ساختمان