پرش لینک ها

Tag: اخذ پروانه ساختمان

مراحل اخذ جواز یا پروانه ساخت

مراحل اخذ جواز یا پروانه ساخت

اخذ پروانه ساخت یا جواز پروانه یا جواز ساختمان سندی معتبر می باشد که قبل از انجام هرکاری ملک یا وکیل مالک درخواست به شهرداری داده می شود و در صورت انجام مراحل اداری صادر شود انجام هرگونه عملیات ساخت وساز و تخریب و گودبرداری