پرش لینک ها

Tag: اجزای تشکیل دهنده شیشه دوجداره

شیشه دوجداره

شیشه دوجداره

شیشه دوجداره شیشه های دوجداره به عنوان مصالح ساختمانی مدرن در صنعت ساختمان می باشند. یک از مشکلات اساسی مهندسین معمار در طراحی و اجرای واحدهای ساختمانی حفظ گرمای محیط داخلی در زمستان و برودت فضا در تابستان و در نتیجه جلوگیری از اتلاف انرژی