پرش لینک ها

Tag: اجرای سازه فلزی

اجرای سازه فلزی

اجرای سازه فلزی

اجرای سازه فلزی  اجرای سازه فلزی امروزه تشکیل دهنده بدنه ی اکثر ساختمان هاست و امروزه این واژه در ساختمان سازی بسیار استفاده می شود.  سازه فلزی از جنس فولاد و از تیر و ستون هایی که بصورت عمودی و افقی به هم متصل شده اند، تشکیل می