پرش لینک ها

Tag: آسمان مجازی

آسمان مجازی چیست ؟

آسمان مجازی چیست ؟

آسمان مجازی : آسمان مجازی نسل  مدرنی از سقف های کاذب محسوب میشود که از ترکیب انواعی دیگر از سقف های کاذب و همچنین در کنار آن ها کاربرد دارد. آسمان مجازی به عنوان ایجاد روشی مدرن در نورپردازی محیط محسوب می شود. این روزها