پرش لینک ها

Tag: آسانسور در صنعت ساختمان

آسانسور در صنعت ساختمان

آسانسور در صنعت ساختمان

آسانسور آسانسور کلمه ای فرانسوی می باشد که به معنی بالابَر برای حمل بار یا  آسان ‌بَر (برای حمل انسان به‌کاربرده می‌شود و اتاقک متحرکی است که به‌وسیله آن از طبقه‌ای به طبقات بالا روند یا از طبقه بالا به پایین فرود آیند. عبارتی دیگر،